Autor/s: Institut Cartogràfic de Catalunya
Títol: Mapa de carreteres de Catalunya 1:250 000
Any d'ediciķ: 2007
Editorial: Institut Cartogràfic de Catalunya

Mapa de carreteres de Catalunya 1:250 000 (5a edició)
Edita: Institut Cartogràfic de Catalunya
Any d'edició: 2007

El maig de 2007 l’ICC va publicar la 5a edició del Mapa de carreteres de Catalunya 1:250 000. En aquest mapa, la informació viària es complementa amb informació turística i llocs d’interès. En aquesta edició s’ha incorporat nova informació cartogràfica amb la finalitat d’oferir un producte més complet des del punt de vista turístic i facilitar-ne el seu ús.

El mapa actualitzat incorpora la informació del Pla d’infraestructures del transport de Catalunya, aprovat el juliol de 2006, i la nomenclatura de la xarxa de carreteres actual.

En aquesta edició s’ha afegit, a més de les quatre finestres cartogràfiques de les edicions anteriors corresponents a les demarcacions: Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona i el seu entorn, una nova finestra centrada en l’àmbit de la Costa Brava. S’han incorporat dos plànols turístics: un centrat a la ciutat de Barcelona a escala 1:25 000 amb l’ampliació de la Ciutat Vella, i un altre amb el conjunt de la ciutat on es destaquen les rondes de circumval·lació de la ciutat. També s’hi ha afegit un mapa de la xarxa de metro de Barcelona.

Compta amb informació sobre distàncies quilomètriques a nivell català i europeu.

Al dors del mapa de carreteres hi figura l’índex toponímic classificat segons el concepte geogràfic del topònim: orografia, hidrografia, nuclis de població, llocs d’interès.


Comentaris externs

Envia el teu comentari