Autor/s: Institut Cartogràfic de Catalunya
Títol: Mapes topogràfics de Catalunya 1:450 000 i 1:100 000 (en relleu)
Any d'ediciķ: 2006
Editorial: Institut Cartogràfic de Catalunya

Mapes topogràfics de Catalunya 1:450 000 i 1:100 000 (en relleu)
Edita: Institut Cartogràfic de Catalunya
Any d'edició: 2005 (escala 1:450 000) i 2006 (escala 1:100 000)
Idioma: Català

El juliol de 2005 l’ICC va publicar el Mapa topogràfic de Catalunya 1:450 000 (en relleu) i el febrer de 2006 va iniciar la sèrie Mapa topogràfic de Catalunya 1:100 000, també en relleu, amb la publicació de la primera comarca, el Maresme.

Per primera vegada l'ICC publica un mapa en relleu de Catalunya amb continuïtat altimètrica: terra-mar.

El mapa 1:450 000 (en relleu)  presenta la novetat de ser el primer mapa produït per l’ICC on el relleu hi és representat de manera contínua: terra-mar, relleu terrestre i relleu submarí, la qual cosa permet visualitzar, comparar i tocar les formes de relleu i les alçades en els dos àmbits. L’escala altimètrica és 1:150 000. 

El mapa topogràfic 1:100 000 del Maresme és el primer mapa en relleu d’una comarca. La seva finalitat és expressar la imatge geogràfica de la comarca al més fidel possible a la realitat, mostrant la disposició real dels elements planimètrics sobre el relleu. La seva escala altimètrica és l’1:33 000.

En la celebració de la 23a Conferència Cartogràfica Internacional celebrada els dies 4-10 d’agost de 2007 a Moscou (Rússia), el Comitè Oficial de la ICA/ACI va otorgar un premi al Mapa topogràfic de Catalunya 1:450 000 en la categoria de models en relleu i globus.


Comentaris externs

Envia el teu comentari