Autor/s: Pujades, Ramon J.
Títol: Les cartes portolanes. La representació medieval d'una mar solcada
Any d'ediciķ: 2007
Editorial: ICGC, IEC, IEM

Les cartes portolanes. La representació medieval d'una mar solcada
Edita: Institut Cartogràfic de Catalunya, Institut d'Estudis Catalans, Institut Europeu de la Mediterrània
Autor: Ramon J. Pujades
Any d'edició: 2007
Idioma: Català, anglès

L'octubre de 2007 va sortit a la llum Les cartes portolanes. La representació medieval d'una mar solcada, de Ramon J. Pujades. Aquesta obra ha estat publicada per l'Institut Cartogràfic de Catalunya, l'Institut d'Estudis Catalans i l'Institut Europeu de la Mediterrània.

Aquesta publicació té una visió omnicomprensiva i inclusiva destacant les facetes de les tècniques instrumentals de mesura geogràfica de l'època, l'evolució de l'escriptura, el comerç i la política com a motor de la navegació marítima, etc.

L'estudi obra noves perspectives en la disciplina de la història de la cartografia general i en el món de les cartes portolanes en particular. El llibre, extensament il·lustrat, s'estructura en 6 apartats. El primer tracta de l'intercanvi a la Mediterrània i de la cultura escrita en la transició de la plena a la baixa edat mitjana; el segon descriu la problemàtica de la representativitat de les obres conservades; el capítol següent mostra els usos i els usuaris de les cartes nàutiques medievals; continua amb el procés productiu; seguidament mostra els cartògrafs i els seus tallers i, per acabar, s'aborda el tema del naixement de la cartografia nàutica medieval.

L'obra, que tanca amb les conclusions, la bibliografia, l'apèndix toponímic i la traducció del text en anglès, s'acompanya d'un DVD amb més de 300 imatges de cartes portolanes.

 


Comentaris externs

Envia el teu comentari