Autor/s: Institut Geològic de Catalunya; Institut Cartogràfic de Catalunya
Títol: Mapa geològic comarcal de Catalunya 1:50 000
Any d'ediciķ: 0
Editorial: ICGC i IGC

Mapa geològic comarcal de Catalunya 1:50 000
Edita: Institut Cartogràfic de Catalunya i Institut Geològic de Catalunya
 

La sèrie Mapa geològic comarcal de Catalunya 1:50 000 ha estat un projecte conjunt entre l’actual Institut Geològic de Catalunya (IGC, abans Servei adscrit a l’ICC), el Departament de Medi Ambient i Habitatge (DMAH) i l’Instituto Geológico y Minero de España (IGME). Aquesta sèrie s'ha dut a terme entre els anys 1997 I 2007.

Es tracta d’una sèrie temàtica formada per 41 fulls (1 full per comarca) que s’obté a partir de la base de dades geològiques de Catalunya 1:50 000 (BDGC50M), realitzada per l’IGC amb la col·laboració de l’IGME i del DMAH.

La BDGC50M s’ha elaborat a partir de l’anàlisi cartogràfica i de l’extracció i la sistematització de les dades geològiques contingudes a tots els fulls i a les memòries del Mapa Geológico de España 1:50 000 Serie MAGNA (IGME) que cobreixen el territori de Catalunya.

De bon començament es van dur a terme els treballs de gabinet de síntesi geològica amb l’objectiu de proporcionar continuïtat cartogràfica als elements geològics entre fulls veïns i es va projectar el resultat sobre la base topogràfica 1:50 000 de l’ICC. Aquests treballs es van recolzar amb la interpretació de models digitals del terreny i de parells estereoscòpics de fotografies aèries convencionals de dates i escales variables.

Posteriorment, es va transformar tot el conjunt a formats digitals generant les bases de dades geològiques que, en els entorns adequats, van vincular la informació i van facilitar la gestió. El resultat va ser una harmonització de la informació geològica disponible, sense pèrdues, tant a nivell de detall de la cartografia geològica com en els aspectes terminològics de litologies i edats, en la unificació dels estils de disseny i en l’actualització de la planimetria i la toponímia de la base topogràfica de referència.

La realització de la BDGC50M va generar una part gràfica formada pel mapa geològic digital continu en format vectorial, més una sèrie d’imatges corresponents a la resta de la informació gràfica continguda en els fulls publicats (columnes i talls geològics), i una part alfanumèrica en forma de taules d’atributs, vinculada a la part gràfica.

El mapa és la representació impresa de la BDGC50M (versió simbolitzada) i es publica segons el mateix tall per comarques que el de la sèrie topogràfica Mapa comarcal de Catalunya 1:50 000. L’àrea geogràfica representada en cada full permet d’oferir una visió de conjunt dels materials que hi afloren i de les estructures geològiques en què es troben involucrats.

La publicació de cartografia geològica de l’IGC va començar amb el Mapa geològic de Catalunya 1:250 000 (1a edició, 1989; 2a edició, 2002). Des de llavors, l’objectiu ha estat disposar d’un mapa geològic que recobreixi tot el territori de Catalunya a una escala més gran: el Mapa geològic comarcal de Catalunya 1:50 000 és fruit d’aquest propòsit. Es preveu coronar la sèrie 1:50 000 el 2009, amb la publicació de l'Atles geològic de Catalunya 1:50 000.

 

 


Comentaris externs

Envia el teu comentari