Autor/s: Institut Cartogràfic de Catalunya,; Enciclopèdia Catalana SA,; Universitat de Barcelona
Títol: Atles Universal (2a edició)
Any d'ediciķ: 2009
Editorial: Enciclopèdia Catalana

 

Atles Universal (2a edició)

 

El gener de 2009 es va publicar la 2a edició de l'Atles Universal (la primera és de l'any 1999). Deu anys després de la primera edició, i amb 50 000 exemplars venuts, es va considerar que calia posar al dia l'Atles Universal. Les realitats del món són dinàmiques i, en conseqüència, les publicacions que s'hi refereixen s'han d'adequar periòdicament als canvis que es produeixen. Aquest és el motiu principal de l'actualització de l'atles.

En la realització d'aquesta obra hi han intervingut activament tres institucions: l'Institut Cartogràfic de Catalunya (que ha aportat les bases cartogràfiques), Enciclopèdia Catalana (que s'ha encarregat de l'edició de l'obra) i la Universitat de Barcelona (que ha elaborat els mapes temàtics).

A partir de la base cartogràfica de l'edició de 1999, es va procedir a completar, actualitzar, modificar i homogeneïtzar els continguts de la cartografia a partir de documents cartogràfics oficials de cada país o àrea de representació. Els noms dels estats i de les nacionalitats hi apareixen només en català, mentre que a l'índex hi figuren també amb el nom oficial.

Pel que fa als mapes generals, l'edició actual reflecteix els canvis físics produïts al món durant aquests anys, especialment relacionats amb la hidrografia marina, també els canvis polítics, que han donat lloc al naixement i reconeixement de diversos estats nous i, naturalment, els canvis produïts per la intervenció humana en els assentaments humans, en les vies de comunicació i en les conques hidrogràfiques d'arreu del món. Quant als mapes temàtics, deu anys han suposat la modificació de les dades que els sustenten i, en conseqüència, una nova elaboració.

A l'exigent plantejament geogràfic i a la utilització de les noves tècniques cartogràfiques s'hi ha afegit un esforç important de presentació editorial amb la finalitat que els usuaris de l'atles disposin d'una informació geogràfica àmplia, rigorosa, pràctica i bella.

La principal característica de l'obra, a part l'intens treball d'homogeneïtzació, continua essent la representació del territori mitjançant una escala unitària, 1:4 000 000. Aquest fet facilita la lectura comparativa de totes les regions del planeta i ofereix al lector un recorregut homogeni per tota la geografia dels continents donant una visió més global i comprensible de la Terra; a més, es pren en consideració la necessitat d'un coneixement detallat de l'àmbit geogràfic de parla catalana a escala 1:250 000, tot això partint d'un exigent tractament de l'ús de les projeccions cartogràfiques en funció de la situació de l'àrea geogràfica a representar, cosa que ens permet tenir una visió poc distorsionada de la realitat geogràfica que s'observa.

Pel que fa a la compilació i a l'anàlisi de les dades cartogràfiques que s'hi mostren, l'ICC ha utilitzat, com ja és costum en els seus projectes, els darrers avanços tecnològics implementats en el món de la cartografia.


Fitxa tècnica:
374 fulls cartogràfics
      328 fulls fisicopolítics o generals
      46 fulls temàtics (que corresponen a 60 mapes, 24 climogrames, 22 piràmides d'edat, 5 taules estadístiques,
                               7 esquemes)
212 145 topònims georeferenciats i indexats

 


Comentaris externs

Envia el teu comentari