Autor/s: Institut Cartogràfic de Catalunya
Títol: Atles nacional de Catalunya
Any d'ediciķ: 2009
Editorial: ICGC

 

Atles nacional de Catalunya v.1 a Internet 


El maig de 2009 l'ICC va publicar la v.1 de l'Atles nacional de Catalunya al web: www.atlesnacional.cat

L'objectiu de l'atles és donar una visió descriptiva i global de Catalunya a través de la seva geografia física i humana, i del seu medi ambient.

A l'aplicació, els elements s'han posicionat en dues columnes: A la banda lateral esquerra, hi ha el sumari amb l'estructura temàtica de l'atles, que, concebuda a manera d'espina dorsal, ens permet dirigir la consulta cap a l'apartat que desitgem.

A la banda dreta, hi ha una finestra més àmplia on es despleguen els continguts dels capítols: a la part superior es visualitza una fotografia i l'inici del text de l'apartat seleccionat (el qual es pot desplegar) i a la part inferior es visualitzen els recursos de l'apartat.

Els recursos es classifiquen en: mapes, gràfics i fotografies. Hi ha dos tipus de mapes: els d'informació elaborada i els que permeten fer consultes interactives.

Els mapes d'informació elaborada són recursos estàtics. Aquests mapes, els gràfics i els textos els ha elaborats la Universitat de Girona. Aquesta informació no es pot manipular, però sí que és possible guardar-los i/o imprimir-los.

Els mapes interactius són la part més innovadora de l'aplicació, aquests es poden consultar sobre una base topogràfica, una ortoimatge, un mapa mut o un mapa hipsomètric.

Quan es consulten, en la columna de l'esquerra es desplega un ventall de possibilitats:
- Les capes són formades per la llegenda, les variables del mapa i les capes de referència. La visualització d'algunes capes depèn de l'escala en què estigui el mapa i, per tant, no ser visibles tot i estar activades.
- La informació quantitativa, per comarques, de les dades que es representen.
- En les consultes dels mapes interactius es poden cercar topònims (finestra superior dreta) i els resultats es despleguen en la pestanya de la dreta, Topònims. Si el topònim seleccionat en la cerca és cap de municipi, es visualitza en totes les bases disponibles (foto, mapa, mut i relleu) però si es tracta d'un topònim menor, només es visualitza sobre la base "mapa".
- L'opció imprimir genera un arxiu pdf per a ser, posteriorment, imprès. Es pot seleccionar l'escala d'impressió.
- Les fonts d'informació mostren les fonts utilitzades per a l'elaboració del mapa. S'han consultat diferents webs departamentals de la Generalitat de Catalunya. En tots els casos se cita la font i la data de la seva consulta.

A més, l'aplicació té accés directe al web de l'ICC. Això permet accedir directament als seus GeoServeis.
L'Atles nacional de Catalunya és fàcilment consultable i útil per a estudiants i professors d'ensenyament primari i secundari, per al públic en general i per a professionals i universitaris que necessitin consultar dades o mapar fenòmens estadístics.


Contingut de l'atles

 

     Maoes
SIG 

Mapes
     elaborats 

     Gràfics 

     Fotos 

 Mapes bàsics

 4

 10

 -

 -

 Geografia física

 16

 13

 1

 23

 Relleu i geologia

 3

 2

 1

 7

 Clima

 6

 6

 -

 5

 Hidrografia

 4

 3

 -

 7

 Vegetació

 3

 2

 -

 4

 Geografia humana

 51

 70

 37

 18

 Població

 2

 4

 4

 4

 Població i activitat

 2

 1

 5

 2

 Economia

 3

 7

 2

 4

 Agricultura, ramaderia i pesca

 10

 5

 18

 8

 Activitats extractives i electricitat

 1

 3

 -

 8

 Indústria

 1

 10

 -

 5

 Construcció i habitatge

 2

 5

 5

 3

 Serveis

 4

 10

 -

 5

 Comerç i turisme

 8

 11

 2

 8

 Ensenyament

 3

 5

 1

 4

 Cultura

 10

 8

 -

 5

 Transport

 5

 1

 -

 5

 Medi ambient

 16

 13

 1

 21

 Medi ambient

 10

 7

 -

 5

 Dominis paisatgístics

 3

 2

 -

 7

 Riscos naturals

 3

 4

 1

 9

Total

 87

 108

 39

 62

 


Comentaris externs

Envia el teu comentari