Autor/s: Institut Cartogràfic de Catalunya
Títol: Atles comarcal de Catalunya. Finalització del recobriment de Catalunya
Any d'ediciķ: 2008
Editorial: ICGC

 

Atles comarcal de Catalunya. Finalització del recobriment de Girona

 

El desembre de 2008 es va finalitzar el recobriment de les comarques gironines de la col·lecció "Atles comarcal de Catalunya" en suport CD-Rom. Aquesta col·lecció s'ha publicat mitjançant un conveni de col·laboració entre l'ICC i la Diputació de Girona.

Les 8 comarques gironines s'han publicat en versió digital entre els anys 2006-2008.

L'objectiu dels atles comarcals és donar una visió descriptiva de la comarca a través d'un recorregut per la seva geografia general, física i humana, per la seva història i patrimoni, pels seus dominis paisatgístics i pels seus reptes mediambientals. A partir d'aquesta estructura organitzada temàticament, es dóna, en el seu conjunt, una visió descriptiva global de la comarca en qüestió. A més, són il·lustrats amb abundant nombre de mapes temàtics, figures i gràfics, fotografies i taules estadístiques.

El producte, a més de permetre la visualització del mapa topogràfic 1:5 000 i de l'ortofoto 1:25 000 directament des de l'aplicació, també permet:
- La consulta de la cartografia ràster de tot Catalunya mitjançant la connexió WMS (geoserveis de l'ICC): mapes topogràfics 1:5 000, 1:10 000, 1:25 000 i 1:50 000; ortofotos 1:5 000 i 1:25 000; imatge de satèl·lit 1:250 000, i mapes geològics 1:50 000 i 1:250 000.
- La consulta del catàleg de metadades de la Infraestructura de Dades Espacials de Catalunya (IDEC), on es recull tota la informació territorial disponible de la comarca.
- La consulta d'altres webs relacionats amb el tema mitjançant una relació d'enllaços. Amb aquesta possibilitat es pot complementar la informació dels atles.
- La cerca per topònims i per paraules clau.

El suport CD-Rom, a més de l'assistent d'instal·lació i l'eina d'ajuda incorporats a l'aplicació, també facilita les instruccions de navegació i els requeriments de programari i maquinari adients per a una navegació satisfactòria.

Es tracta d'un producte de divulgació destinat al públic en general, interessat i encuriosit, i, a la vegada, a un públic estudiós i especialitzat, que pot extreure'n noves referències i, sobretot, al món escolar, que el podrà emprar com a base per als seus estudis.

 

Dates de publicació del recobriment
de les comarques gironines
  
 

1a edició en suport paper

     2a edició en suport digital

 Baix Empordà

abril 1998     juny 2007

 Alt Empordà

octubre 2000     setembre 2006

 Garrotxa

 febrer 2001     novembre 2006
 Pa de l'Estany novembre 2002    abril 2006
   
 

1a edició en suport digital

 

 Cerdanya

 maig 2007 

 Gironès

 febrer 2008 

Selva

febrer 2008 

Ripollès

desembre 2008 

 

 Fitxa tècnica del contingut gràfic    
 Mapes    Figures i gràfics    Fotografies

 Taules
     estadístiques

Alt Empordà

60

100

130

23

Baix Empordà

  110

70

  80

35

Cerdanya

 90

 40

 100

 30

Garrotxa

 110

55 

90 

35 

Gironès

 130

 50

 125

 60

Pa de l'Estany

 90

 185

 70

 30

Ripollès

 80

 60

 90

 30

Selva

 110

 85

 190

 35

Total comarques gironines

 780

625 

875 

278 

 

 


Comentaris externs

Envia el teu comentari