Autor/s: Institut Cartogràfic de Catalunya
Títol: Mapa topogràfic de Catalunya 1:25 000 (v.2)
Any d'ediciķ: 2008
Editorial: Institut Cartogràfic de Catalunya

 

Mapa topogràfic de Catalunya 1:25 000 (v.2)

La nova versió de la sèrie Mapa topogràfic de Catalunya 1:25 000 és formada per 77 fulls distribuïts en tres col·leccions: caps de comarca, espais naturals protegits i unitats geogràfiques. A maig de 2009 hi ha publicats 3 fulls: Vall de Núria, Ulldeter; Alta Garrotxa, la Muga, i Paratge Natural d'Interès Nacional de l'Albera.

El mapa s'elabora a partir de la Base topogràfica de Catalunya 1:25 000 (BT-25M) i s'actualitza en base a l’ortofoto 1:5 000 (ORTO-5M) i als projectes constructius d'infraestructures i de grans actuacions en el territori. Les tasques principals en l'elaboració del mapa són, a més de la pròpia actualització, la classificació i la jerarquització de la informació, i la incorporació d'informació temàtica amb finalitat turística i excursionista, especialment camins, senders, llocs d'interès i allotjament, remarcats, tant amb simbologia específica, com amb la retolació de la toponímia. Aquest mapa topogràfic s'enriqueix, doncs, amb informació temàtica per tal de servir un públic més ampli, a més dels agents gestors del territori.

La xarxa de comunicacions s'actualitza a partir de la informació dels organismes que en són competents; la classificació de la xarxa de camins es fa a partir de la informació representada en el Mapa topogràfic de Catalunya 1:5 000, de la interpretació de l'ORTO-5M, i d'informació proporcionada, tant pels consells comarcals, com pels òrgans gestors dels espais naturals protegits. Els usos i les cobertes del sòl són el resultat de la generalització del Mapa dels hàbitats a Catalunya 1:50 000. La delimitació municipal prové del mapa municipal, en les diferents fases de treball en què es troba. La toponímia és una selecció de la base toponímica 1:5 000 i incorpora la informació del mapa topogràfic 1:50 000, oficialitzada per mitjà del Nomenclàtor oficial de la toponímia major de Catalunya. La informació turística de l'ICC, dissenyada i seleccionada amb criteri i visió de conjunt per a tot Catalunya, es complementa amb la facilitada pels organismes d'àmbit local esmentats, que sovint aporten la informació necessària per a reflectir i difondre l'especificitat pròpia de cada territori.


Comentaris externs

Envia el teu comentari