Autor/s: Institut Cartogràfic de Catalunya
Títol: Mapa urbà de Catalunya 1:1 000
Any d'ediciķ: 0
Editorial: Institut Cartogràfic de Catalunya

 

Mapa urbà de Catalunya 1:1 000

El 2005 es va iniciar el Gran Treball: Mapa urbà de Catalunya 1:1 000 (MUC-1M) per a cobrir, amb aquesta escala, el territori urbà o urbanitzable de Catalunya. El projecte cartografia les àrees on cal cartografia 1:1 000 i, a la vegada, planifica l'actualització homogènia de la cartografia urbana existent.

El MUC-1M té diverses fonts de financiació: el Departament de Política Territorial i Obres Públiques (via contracte programa amb l'ICC), i mitjançant convenis amb les diputacions, els ajuntaments i la Mancomunitat de Municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

Aquesta cartografia és oficialitzada i s'inscriu al Registre Cartogràfic de Catalunya (RCC): http://www.rcc.cat

El procés d'obtenció de la cartografia comença amb un vol amb càmera digital i amb mida de píxel de 7,5 cm. S'obtenen efemèrides GPS del centre del fotograma que permeten reduir el nombre de dades de camp necessàries per a l'aerotriangulació del projecte.

La restitució fotogramètrica es fa amb estacions fotogramètriques digitals que permeten la superimposició de les imatges aèries amb les dades vectorials en 2.5 D recollides (cada vèrtex és representat per 3 coordenades). La superimposició ajuda a reduir els errors durant la captació i és bàsica en la revisió i en la verificació de les dades. La restitució haurà de contenir tots els detalls identificables en els fotogrames de vol en la seva exacta posició. Els elements amb una mida superior a 1 mm sobre el mapa es recullen a escala, mentre que els elements de mida inferior a 1 mm sobre el mapa es capten com a símbol.

El relleu es representa mitjançant corbes de nivell i sobre les corbes mestres es retola la seva altitud. Dins del nucli urbà se substitueixen les corbes de nivell per punts acotats en superfícies pavimentades.

La revisió de camp es fa especialment dins dels nuclis urbans, urbanitzacions i zones industrials; des de la via pública es verifica la interpretació feta en la restitució i s'incorporen els elements no visibles en els fotogrames i els detalls ocults per ombres, projeccions d'edificis, arbres o obstacles artificials o naturals. A més, la informació toponímica cal obtenir-la principalment sobre el terreny.

En la fase d'edició es formen els fulls, s'elimina la informació poc visible de restitució i s'inclouen les noves dades adquirides en la revisió de camp. Es verifica l'estructura de les dades a nivell de codificacions, les connexions i les poligonacions, s'incorpora la toponímia i es generen la caràtula i les metadades.

Els elements que s'hi representen s'estructuren en 8 grups (orografia-relleu, hidrografia-obres hidràuliques, vegetació-usos del sòl, comunicacions-vialitat, construccions-poblament, energia-telecomunicacions, toponímia-anotacions i registres) i en total es representen 103 elements tipus.

La cartografia del MUC-1M es distribueix en diversos formats vector (DGN, DXF i Shapefile) i amb metadades, segons els estàndards ISO 19115 i MIGRA d'AENOR. Pel que fa a la informació digital en els formats DGN i DXF cada fitxer conté, únicament, la informació corresponent a un full. El format Shapefile conté informació dels fulls, com les metadades dels elements, però la unitat de lliurament és el projecte, no els fulls. A més, des de novembre de 2009 es poden descarregar per Internet els projectes 1:1 000 de l'ICC: http://www.icc.cat/vissir2

 


Comentaris externs

Envia el teu comentari