Autor/s: Comissió de Toponímia de Catalunya
Títol: Nomenclàtor oficial de toponímia major de Catalunya (2a edició)
Any d'ediciķ: 2009
Editorial: Generalitat de Catalunya

 

Nomenclàtor oficial de toponímia major de Catalunya (2a edició)

Després de la primera edició del Nomenclàtor oficial de toponímia major de Catalunya (el 2003), el novembre de 2009, 6 anys després d'aquesta primera edició, es publica la segona. Aquesta nova entrega, igual que la primera, s'ha dut a terme com un treball propi de la Comissió de Toponímia de Catalunya, òrgan adscrit al Departament de la Vicepresidència de la Generalitat de Catalunya, la qual és formada pels departaments de Política Territorial i Obres Públiques, de Governació i Administracions Públiques, d'Economia i Finances, l'Institut Cartogràfic de Catalunya, l'Institut d'Estudis Catalans, l'Associació Catalana de Municipis i Comarques, la Federació de Municipis de Catalunya i el Consorci per a la Normalització Lingüística, i ha comptat amb la participació del Conselh Generau d'Aran i dels ajuntaments de Catalunya.

El Nomenclàtor és una obra de consulta de les formes oficials de la toponímia de Catalunya i, a més, localitzada sobre cartografia. Tal com demana el Parlament de Catalunya i atès el seu caràcter oficial, és un instrument destinat a que la cartografia, les obres de referència, la retolació, els llibres de text, les guies turístiques, els mitjans de comunicació, etc. incorporin la toponímia correcta en llengua catalana.

La realització d'aquesta obra ha suposat un repte humà i tècnic perceptible a través d'algunes dades:

  • Els 39 661 topònims que contenia la primera edició, s'han vist incrementats fins als 52 688 que contempla aquesta segona edició, els quals cobreixen de manera més detallada els elements geogràfics de tots els municipis de Catalunya, i coincideixen amb el corpus toponomàstic del Mapa comarcal de Catalunya 1:50 000; cada topònim ha estat analitzat, validat i oficialitzat, com a forma escrita i com a localització cartogràfica, tant els que es van publicar en la primera edició com els incorporats en aquesta nova edició.
  • La inclusió, en aquesta segona edició, de la transcripció fonètica i de l'enregistrament fònic dels noms dels nuclis de població. Això ha de suposar un avanç important per a l'ús social i públic de la toponímia catalana ja que facilita una eina per a un millor coneixement i ús del nom real i oral dels nostres pobles, viles i ciutats.
  • L'aspecte formal de l'obra: la primera edició era un únic volum, mentre que la segona és publicada en tres volums per facilitar la seva consulta. En els dos primers volums, la toponímia és localitzada sobre el mapa topogràfic 1:50 0000, municipi a municipi. El tercer volum conté l'índex toponímic que inclou també el concepte geogràfic i les coordenades UTM de cada topònim.


Per finalitzar, cal subratllar l'equip multidisciplinari de persones, procedents de diverses institucions i organismes, sense el qual no hauria estat possible la formació i la publicació d'aquesta obra.

 


Comentaris externs

Envia el teu comentari