Autor/s: ICC
Títol: Finalització de la Base topogràfica de Catalunya 1:25 000
Any d'ediciķ: 2011
Editorial: ICGC

 

Finalització de la Base topogràfica de Catalunya 1:25 000

El desembre de 2011 es va finalitzar la v1 de la Base topogràfica de Catalunya 1:25 000 (BT-25M). El recobriment territorial de Catalunya amb aquesta Base s'ha dut a terme en 9 anys (2003-2011).


La v1 de la BT-25M s’ha obtingut aplicant processos de generalització a la BT-5M (v2) i actualitzant la informació amb vols fotogramètrics recents. Aquesta metodologia ha permès que la producció obtinguda hagi estat més ràpida que si s’hagués compilat tota la informació amb fotogrametria.

La BT-25M és una base vectorial 2.5D, amb xarxes hidrogràfica i de comunicacions, i s’hi han incorporat els atributs associats a la vialitat i als ferrocarrils. S’han mantingut les estructures de la hidrografia, del poblament i de les cobertes del sòl de la BT-5M, adaptant-les a l’escala 1:25 000.

Els processos automàtics de generalització s’han aplicat per a seleccionar informació, simplificar elements lineals i edificacions, afegir eixos de carrers, col·lapsar àrees a símbols, o seleccionar i escalar la toponímia.

Alguns conceptes han passat de representar-se a escala a representar-se com a símbols, com els edificis petits aïllats o els dipòsits coberts. D’altres s’agrupen, com els boscos o les agrupacions d’arbres.

El mapa s’obté simbolitzant automàticament la base. Inclou, a més, els punts quilomètrics de la xarxa bàsica, comarcal i local de carreteres i els límits administratius de la Base municipal 1:50 000.

El mapa es distribueix al centre d’atenció a l’usuari en una zona de mida A-1 o A-2 escollida pel client. L’arxiu final pot obtenir-se en format GeoTiff o PDF i en paper. La impressió es fa mitjançant els traçadors d’injecció de tinta.

Les dades digitals de la base i del mapa es distribueixen per Internet i al centre d’atenció a l’usuari.

Característiques v1, 1a edició: 2003-2011

  • Consta de 305 fulls.
  • S’obté a partir de la generalització de la BT-5M v.2.
  • S’actualitza directament amb restitució  fotogramètrica.
  • És 2.5 D.
  • Se’n deriva el mapa a escala 1:25 000 (MTC-25M).
  • Les dades digitals de la base es distribueixen en  formats DGN, Shape, MMZ, DXF, MrSID, GeoTiff al centre d’atenció a l’usuari i en formats DGN, Shape, MMZ, DXF, MrSID al web de l’ICC.
  • El mapa es distribueix en paper i en digital. Les  dades digitals simbolitzades del mapa es distribueixen en formats  GeoTiff i MrSID, o PDF.

 


Comentaris externs

Envia el teu comentari