Autor/s: ICC
Títol: DVD: La geoinformació de Catalunya i els seus actors 1982-2012
Any d'ediciķ: 2012
Editorial: ICGC


DVD: La geoinformació de Catalunya i els seus actors 1982-2012

L'octubre de 2012 l'ICC ha difòs dues sèries de vídeos per commemorar el 30è aniversari de la seva creació.

La primera sèrie és formada per 9 vídeos des dels quals es difón l'activitat de l'ICC. Cal comentar que 8 d'aquests capítols es van començar a distribuir l'octubre de 2011 (ara fa un any, vegeu el Full informatiu de l'ICC, núm. 42). La novetat d'aquesta sèrie és que s'ha afegir un capítol de nou que tracta de la cartografia de Catalunya abans de la creació de l'ICC (abraça des de l'Antiguitat fins a la creació de l'Institut el 1982).

El tema central de la segona sèrie de vídeos és l'ambició de la mesura. A través d'entrevistes es recull el testimoniatge de sis agents que han tigut un paper decisiu en la geoinformació de Catalunya dels segles XX i XXI.

Amb aquests vídeos, els quals es poden visualitzar al web de l'ICC, l'Institut vol donar millor difusio de les seves activitats i deixar el testimoni d'actors de la informació geogràfica de Catalunya.

www.icc.cat/videos

 


Comentaris externs

Envia el teu comentari