Autor/s: M. Morales; J. Sobrequés
Títol: El Tresor Cartogràfic de Catalunya. Els mapes més antics, segles XVII i XVIII
Any d'ediciķ: 2012
Editorial: Editorial Base


El Tresor Cartogràfic de Catalunya. Els mapes més antics, segles XVII i XVIII

Sota el títol El Tresor Cartogràfic de Catalunya. Els mapes més antics, segles XVII i XVIII. Editorial Base acaba de publicar una excepcional edició facsímil dels seixanta-cinc primers mapes estampats de Catalunya, corresponents als segles XVII i XVIII, que respecta escrupolosament els mapes originals i constitueix en el món de l'edició una fita de gran significat i valor històric.

Tots els mapes s'han reproduïts a mida real

Fins ben entrat el segle XVIII no hi ha mapes de Catalunya realitzats per autors catalans. I, malgrat això, Catalunya conserva una molt important representació cartogràfica elaborada per cartògrafs europeus. L' interès històric que ja tenia el nostre país a l'Europa d'aquells segles es posa de manifest en el fet que la gran majoria de mapes varen ser estampats a diversos països estrangers, Bèlgica, Holanda, França, Itàlia, Gran Bretanya, Alemanya, Àustria i també a la monarquia hispànica, incloent-hi quatre a Catalunya.

Aquesta edició va acompanyada d'un llibre-estudi de Jordi Estruga i Estruga que és el resultat d'un treball pacient i ple d'erudició del seu autor. L'edició facsímil i el llibre esmentat posen a l'abast dels estudiosos i d'aquelles persones que tenen interès per la cartografia catalana i la sensibilitat de saber-ne copsar la seva gran bellesa, una fidel reproducció dels mapes més antics de Catalunya.

Els historiadors ho sabem bé: els mapes son els ulls de la historia i constitueixen una font de consulta obligada per ajudar a entendre diversos aspectes del passat. Tot amb tot l'excepcional bellesa dels mapes catalans d'aquells segles els atorguen un valor que interessa també a amplis sector de ciutadans. En aquest sentit els mapes són un compendi de cultura que ajuda a entendre aspectes del fet identitari de Catalunya al llarg de la seva història.

Per acabar només apuntar que el primer mapa reproduït, va ser estampat vers 1605 a Anvers, i que el darrer és de 1798 i va ser imprès a Madrid. I també destaca pel seu contingut i dimensions (118 x 131,5 cm) el realitzat per Josep Aparici i Juan Pablo Martí, estampat a Barcelona l'any 1720 i del qual es conserva un únic exemplar, conegut, al món, el del Centre Excursionista de Catalunya.
 

Relació de mapes del Tresor Cartogràfic de Catalunya.

 • 1 El primer mapa estampat de Catalunya
  NOVA PRINCIPATVS CATALONIÆ DESCRIPTIO
 • 2 El primer atles universal
  CATALONIÆ PRINCIPATVS NOVISSIMA ET ACCURATA DESCRIPTIO
 • 3 El primer atles de butxaca
  CATALONIÆ PRINCIPATVS
 • 4 La primera versió del «Mercator»
  CATALONIÆ PRINCIPATUS DESCRIPTIO NOVA
 • 5 La primera edició «Cloppenburg»
  CATALONIA
 • 6 Una visió des del sol ixent Primera versió francesa
  CATALONIA
 • 7 Primera aparició a l'atles «Blaeu»
  CATALONIA
 • 8 El primer mapa de Catalunya anglès estampat per un editor d'obres de Shakespeare
  CATALONIA
 • 9 Un mapa d'origen desconegut
  CATALONIA
 • 10 Una variant del «Mercator»
  CATALONIA
 • 11 Segona versió francesa
  CATALONIA
 • 12 Edició mural
  NOVVELLE DESCRIPTION DE LA PRINCIPAVTÉ DE CATALOGNE ET DES COMPTEZ DE BARCELONE ROVSSILLON CERDAGNE ET D'AMPVRIAS
 • 13 Versió de gran format
  DESCRIPTION DE CATALOGNE DVCHÉ DE ROVSILLON ET PARTIE D'ARRAGON
 • 14 El primer mapa de Catalunya estampat a Espanya
  DESCRIPCIÓN DEL PRINCIPADO DE CATALUÑA Y CONDADOS DE ROSELLÓN Y CERDANIA
 • 15 Dins d'un petit atles neerlandès
  CATALONIA
 • 16 El primer estampat a Itàlia Un mapa temàtic religiós
  PROVINCIA CATALONIÆ CUM CONFINIJS
 • 17 Primer mapa amb la descripció de les vegueries
  PRINCIPAUTÉ DE CATALOGNE, DIVISÉE EN NEUF DIOECESES; ET EN DIXSEPT VEGUERIES, &c MAIS LE COMTÉ DE ROUSSILLON, OÙ EST L'EVES CHÉ D'ELNE TRANSFERÉ À PERPIGNAN: OÙ SONT LES VEGUERIE DE PERPIGNAN, SOUVEGUERIE, DE VALSPIR; VEGUERIE DE VILLEFRANQUE EN CONFLANS, SOUVEGUERIE DE CAPSIR: ENCOR LE VAL DE CAROL, LA TORRE DE CERDANE, &c DANS LE COMTÉ DE CERDAGNE, SONT À PRÉSENT REUNIS À LA FRANCE
 • 18 Una nova estampació holandesa
  ACCURATISSIMA PRINCIPATUS CATALONIÆ ET COMITATUUM RUSCINONIS ET CERRETANIÆ DESCRIPTIO
 • 19 Una obra dedicada exclusivament a Catalunya
  CARTE DE LA PRINCIPAUTÉ DE CATALOGNE
 • 20 Fruit d'una reclamació sobre les vegueries
  PRINCIPAUTÉ DE CATALOGNE OÙ SONT COMPRIS LES COMTÉS DE ROUSSILLON ET DE CERDAGNE DIVISÉS EN LEURS VIGUERIES
 • 21 Amb camins de pas dels Pirineus
  LA PRINCIPAUTÉ DE CATALOGNE ET LE COMTÉ DE ROUSSILLON, AVECQUE LES ANCIENNES ET LES NOUVELLES BORNES DES ROYAUMES DE FRANCE ET D'ESPAGNE, LES PASSAGES DES PYRENÉES ET LES AUTRES ROUTES
 • 22 Una cartel·la artística
  CATALONIAE PRINCIPATUS NEC NON RUSCINONENSIS ET CERRETANIAE COMITATUS IN EORUM VICARIATUS PERACCURATÈ DISTINCTI
 • 23 Resultat de la col·laboració Jaillot/Sanson
  PRINCIPAUTÉ DE CATALOGNE OÙ SONT COMPRIS LES COMTÉS DE ROUSSILLON, ET DE CERDAGNE, DIVISÉS EN LEURS VIGUERIES
 • 24 Dedicat al rei de la Gran Bretanya
  PRINCIPALITY OF CATALONIA, IN WHICH ARE COMPREHENDED THE COUNTIES OF ROSSILLION AND OF CERDAGNE DIVIDED INTO ITS SEVERALL VEGUERIES OR PROVOST-SHIP
 • 25 Cartografia militar
  A NEW MAPP OF THE PRINCIPALITY OF CATALONIA AND THE COUNTY OF ROUSSILLION WITH A DESCRIPTION OF YE COUNTRY CHEIF TOWNES RIVERS HIGWAIES PASSAGES THROUGH THE PYRENAAN MOUNTAINES AS ALSO AN ACCOUNT OF YE SEUERAEL BATTELS & SEIDGES BETWEEN YE FRENCH AND SPANIARDS FROM YE YEAR 1639 TO THE PRESE'T 1684
 • 26 El primer mapa estampat a Catalunya
  (SENSE TÍTOL)
 • 27 Un concepte historiogràfic: la Marca Hispànica
  MARCA HISPANICA SIVE LIMES HISPANICUS, HOC EST GEOGRAPHICA DESCRIPTIO REGIONUM QUAE IN CATALONIA CONTINENTUR & IN COMITATU RUSCINONENSI
 • 28 Primera estampació italiana
  IL PRINCIPATO DI CATALOGNA DIVISSO NELLE SUE DIECISETTE VICARIE TRÀ LE QUALI QUELLE DI PERPIGNANO, E VILLAFRANCA DI CONFLENT CHE COMPONGONO IL CONTADO DI ROSSILIONE E PARTE DI QUELLA DI PUICERDA, CHE È NELLA CONTEA DI CERDAGNA APPARTENGONO A LA FRANCIA IL TUTTO PRESSO DALLE CARTE MIGLIORI, E DALLE NOTIZIE PIU RECENTI
 • 29 Una nova aportació holandesa
  ACCURATISSIMA PRINCIPATUS CATALONIÆ ET COMITATUUM RUSCINONIS, ET CERRETANIÆ DESCRIPTIO
 • 30 Una readaptació feta als Països Baixos
  PRINCIPAUTÉ DE CATALOGNE OÙ SONT COMPRIS LES COMTÉS DE ROUSILLON, ET DE CERDAGNE, DIVISÉS EN LEURS VIGUERIES, PRÉSENTÉ À MONSEIGNEUR LE DUC DE BOURGOGNE
 • 31 Un mapa francès d'autor italià
  LA PRINCIPAUTÉ DE CATALOGNE AVEC LES COMTEZ DE ROUSSILLON ET DE CERDAGNE DIVISÉE EN VIELLE ET NOUVELLE, ET EN VIGUERIES
 • 32 Una còpia internacional
  PRINCIPAUTÉ DE CATALOGNE OÙ SONT COMPRIS LES COMTÉS DE ROUSSILLON ET DE CERDAGNE DIVISÉS EN LEURS VIGUERIES
 • 33 Catalunya i els almanacs francesos
  CARTE DE LA PRINCIPAUTÉ DE CATALOGNE
 • 34 Fets militars
  LA PRINCIPAUTÉ DE CATALOGNE ET LE COMTÉ DE ROUSSILLON SUIVANT LES NOUVELLES OBSERVATIONS PAR LE SIEUR ABBÉ BAUDRAND
 • 35 Un plagi internacional
  PRINCIPAUTÉ DE CATALOGNE OÙ SONT COMPRIS LES COMTÉS DE ROUSILLON, ET DE CERDAGNE, DIVISÉS EN LEURS VIGUERIES, PRÉSENTÉ A MONSEIGNEUR LE DUC DE BOURGOGNE
 • 36 Una obra dels reconeguts editors Danckerts
  PRINCIPATUS CATALONIÆ ET COMITATUS RUSCINONIS, ET CERRETANIÆ DESCRIPTIO
 • 37 Un dels pocs mapes signats per Allard
  ACCURATISSIMA PRINCIPATUS CATALONIÆ, ET COMITATUUM RUSCINONIS, ET CERRETANIAE DESCRIPTIO
 • 38 Una artística cartel·la
  CARTE NOUVELLE ET TRÈS EXACTE DE LA PRINCIPAUTÉ DE CATALOGNE ET DES COMTÉE DU ROUSSILLON ET DE LA CERDAIGNE AVEC LES CONFINS DES ROYAUMES DE FRANCE D'ARAGON ET DE VALENCE
 • 39 Dins d'una obra no identificada
  CARTE DE CATALOGNE ET DE ROUSSILLON
 • 40 Primer atles universal italià
  IL PRINCIPATO DI CATALOGNA DIUISO NELLE SUE DIECISETTE VICARIE CONTATO DI ROSSILIONE E Ca DI CERDAGNA NOUAMENTE DATO ALLA LUCE
 • 41 Resultat d'una col·laboració europea
  PRINCIPAUTÉ DE CATALOGNE OÙ SONT COMPRIS LES COMTÉS DE ROUSSILLON ET DE CERDAGNE DIVISEÉS EN LEURS VIGUERIES
 • 42 Un rar mapa militar
  A MAPP OF CATALONIA
 • 43 Elogis a Catalunya
  PRINCIPAUTÉ DE CATALOGNE
 • 44 El primer estampat a Alemanya Guerra de Successió espanyola
  DAS FURSTENTHUM CATALONIEN NACH DESSEN HAUPT-THEILE UND VICARIEN
 • 45 Dedicat a Lluís XIV
  LA CATALOGNE DÉDIÉE AU ROY
 • 46 Atles militar de butxaca
  PRINCIPAUTÉ DE CATALOGNE ET PARTIE DU ROUSSILLON
 • 47 Dins d'una obra monumental
  NOUVELLE CARTE DU CATALOGNE, AVEC LES GRANDS CHEMINS, ETC
 • 48 Exquisida cartel·la ornamental
  PRINCIPATUS CATALONIÆ NEC NON COMITATUUM RUSCINONENSIS ET CERRETANIAE
 • 49 Un format diferent
  PRINCIPATUS CATALONIÆ, COMITATUS PERPINIANI ET CERDANNÆ, DIVISI IN SUOS EPISCOPATUS ET URBANOS DITIONES, CUM DJACENTIBUS PROVINCIIS; QUOS HOC TABULA EXPRESSERUNT
 • 50 Una nova aportació temàtica religiosa
  PROVINCIA CATALONIÆ
 • 51 Es ressalta el fet de la divisió en vegueries
  LA PRINCIPAUTÉ DE CATALOGNE DIVISÉE EN VIGUERIES
 • 52 El Rosselló particularitzat
  LE ROUSSILLON ET LA CATALOGNE
 • 53 Primera versió de caràcter geogràfic estampada a Catalunya
  NUEVA DESCRIPCIÓN GEOGRAPHICA DEL PRINCIPADO DE CATALUÑA
 • 54 La primera aportació austríaca
  CATALONIÆ PRINCIPATUS ET RUSCINONIS AC CERRETANIÆ COMITATUUM
 • 55 Els corregiments de la Nova Planta
  NUEUO MAPA DEL PRINCIPADO DE CATHALUÑA Y SVS CONFINES DIVIDIDO POR LOS DOZE CORREGIMIENTOS Q S MAGD MANDÓ EN LA NUEUA PLANTA
 • 56 Un mapa carmelità
  PROVINCIA GOTHOLONIÆ
 • 57 Primer atles dibuixat, gravat i editat per un espanyol
  CATALUÑA
 • 58 Remarcable mapa realitzat a Catalunya
  MAPA DEL PRINCIPADO DE CATALUÑA, Y CONDADO DEL ROSELLÓN
 • 59 Juli Cèsar a Catalunya
  CARTE DE LA CATALOGNE OÙ DUNE PARTIE DES FRONTIÈRES DE L'ESPAGNE ET DE LA FRANCE RAPPORTEÉ À L'ANCIENNE GÉOGRAPHIE, AVEC TOUTE L'EXACTITUDE POSSIBLE, POUR FAIRE VOIR LES ROUTES QUE PRIRENT LES ARMÉES ROMAINES, DU TEMPS DE CÉSAR, EN PASSANT DE LA PROVENCE EN ESPAGNE
 • 60 Un producte intel·lectual
  MAPA DEL PRINCIPADO DE CATALUÑA: COMPREHENDE LOS CORREGIMIENTOS DE BARCELONA, CERVERA, GERONA, LÉRIDA, MANRESA, MATARÓ, PUIGCERDÁ, TALARN, TARRAGONA TORTOSA, VILLAFRANCA, VIQUE, Y LA SUBDELEGACIÓN DEL VALLE DE ARÁN
 • 61 Un gravador acadèmic
  MAPA DEL PRINCIPADO DE CATALUÑA
 • 62 Una aportació científica
  CARTA ESFÉRICA DESDE CABO OROPESA A CABO DE CREUX
 • 63 Primer atles universal austríac
  DAS FÜRSTENTHUM CATALONIEN
 • 64 Observacions astronòmiques de Cassini
  PRINCIPATUS CATALONIAE IN SUAS SUBDIVISIONES HODIERNAS AD MAGNAM MAPPAM DT LOPEZ IN FORMAM HANC COMMODAM DESIGNATUS & ASTRONOMICAS OBSERVATIONES ACCOMMODATUS A F L GÜSSEFELD NORIMBERGA HOM HEREDE EXCUD 1798 CPSCM
 • 65 Versió espanyola d'un fet històric
  DESCRIPCIÓN GEOGRÁFICA DE LA CATALUÑA Ó SEA DE UNA PARTE DE LAS FRONTERAS DE ESPAÑA Y FRANCIA SEGÚN LA ANTIGUA GEOGRAFÍA CON LA POSIBLE EXACTITUD PARA QUE SE VEA EL CAMINO QUE SIGUIÓ EL EXÉRCITO ROMANO EN TIEMPO DE CÉSAR PASANDO DE LA PROVENZA A ESPAÑA