Autor/s: Diversos
Títol: Finalització de la sèrie: Diccionaris terminològics
Any d'ediciķ: 2012
Editorial: ECSA, ICGC

 

Finalització de la sèrie: Diccionaris terminològics

Atesa la gran evolució de la terminologia tècnica en l'àmbit de les geociències i només amb el precedent del diccionari de cartografia (Ed. Departament de Cultura/Curial; Autors: Panareda, Busqué, Rabella, 1994), el 2006 l'ICC va iniciar un esforç de normalització en els àmbits que li són propis i així contribuir a la normalització terminològica dels termes sobre geoinformació.


Així, doncs, va encarregar els diccionaris a reconeguts especialistes de cada tema: els autors del diccionari de cartografia són els doctors Josep Maria Rabella, Josep M. Panareda i Graziana Ramazzini, de la Universitat de Barcelona; per al de fotogrametria va comptar amb l'autoria del doctor Urbano Fra, de la Universitat d'Extremadura; per al de sistemes d'informació geogràfica, amb el doctor Joan Nunes, de la Universitat Autònoma de Barcelona, i finalment, per al volum de teledetecció, amb el doctor Xavier Pons i amb Anna Arcalís, també de la Universitat Autònoma de Barcelona.

L'encàrrec incloïa, a més de la selecció dels termes i de dotar-los d'una definició breu però acurada, la traducció a les llengües modernes més usuals, i afegir, quan calgués, precisions en forma de nota.

El TERMCAT va ser el responsable de la revisió i de la validació dels termes presents en els 4 diccionaris amb l'objectiu de facilitar i d'impulsar la presència del català en l'àmbit de la geoinformació i contribuir al procés general de normalització de la llengua catalana a la societat. Per a aconseguir-ho, va mantenir reunions de treball amb els autors. A més, els termes que van presentar vacil·lacions pel seu caràcter més innovador van ser estudiats pel Consell Supervisor del TERMCAT, que va aprovar les denominacions catalanes més adequades d'acord amb el parer dels autors i dels especialistes consultats. En total es van aprovar més de 150 denominacions noves en català.


D'altra banda, Enciclopèdia Catalana SA va ser l'encarregada de publicar els 4 diccionaris dins la sèrie "Diccionaris terminològics".

Tot i que els diccionaris formen part d'una sèrie, s'ha respectat la voluntat de cada autor a l'hora d'exposar les seves preferències. Això confereix a cada diccionari una personalitat pròpia.

Descomptant els termes definits en més d'un dels diccionaris de la sèrie, l'aportació terminològica és superior als 10 000 termes definits. Aquest cabal terminològic té un doble valor per a la societat: l'oferiment de propostes denominatives en català avalades lingüísticament pel TERMCAT i consensuades amb els experts de cada àmbit, i l'oferiment de definicions redactades per especialistes de prestigi de cada àmbit.

En definitiva, aquesta sèrie s'ha concebut amb la voluntat de ser una eina útil per als professionals, els docents i els alumnes de cada una d'aquestes disciplines de l'àmbit cartogràfic i, així, contribuir a reforçar llur coneixement disciplinari. Esperem haver-ho aconseguit.


Comentaris externs

Envia el teu comentari