Autor/s: ICC
Títol: Llibre dels 30 anys de l'ICC: "L'ambició de la mesura"
Any d'ediciķ: 2013
Editorial: ICGC

 

Llibre dels 30 anys de l'ICC: "L'ambició de la mesura"

En motiu el 30è aniversari de l'ICC, l'any 2012, hem publicat el llibre: 30 anys de l'Institut Cartogràfic de Catalunya: L'ambició de la mesura, 1982-2012.

És un equilibri entre la història dels 30 anys de l'Institut i una radiografia del seu estat actual. És una mirada de com hem arribat fins aquí.

En la trajectòria de l'ICC són tan importants les fites tecnològiques aconseguides com el treball diari i constant per a produir els productes cartogràfics. Aquesta visió entre el desenvolupament tecnològic i la perseverança en la producció marca el rumb de l'exposició. S'explica i es reflexiona el per què s'ha fet cadascuna de les activitats disciplinàries.

La publicació no és un catàleg de cartografia. En aquest sentit la cartografia es mostra de manera molt intencionada.

El llibre s'inicia amb les presentacions del president de la Generalitat de Catalunya, el conseller de Territori i Sostenibilitat i el director de l'ICC. Aquestes presentacions són seguides per les 4 parts estructurals del llibre i es tanca amb la traducció al castellà i a l'anglès de les presentacions i de la primera part.

En la primera part, "Els pilars de l'ICC", es fa una reflexió sobre les activitats de l'Institut des dels punts de vista politicoterritorial, de la recerca i el desenvolupament tecnològic, i de la gestió. Són exposicions amb un vessant històric.

"Els treballs de l'ICC", segona part, s'inicia amb els projectes fundacionals de l'Institut i segueix amb l'evolució d'aquests projectes cap a les cobertures territorials nacionals. També s'explica la comunicació amb l'exterior i els centres de suport. Aquesta és la part central del llibre.

En la part tercera, "Resum cronològic", s'exposa la cronologia de les fites més remarcables de la trajectòria de l'Institut. En aquesta part, a diferència de la resta, s'inclouen diagrames que permeten un resum numèric explicat amb eines visuals.

Per acabar, la quarta part, "La governança, les persones i el suport legislatiu", és un recordatori de tots els membres que formen o han format part del Consell Rector, i de l'equip de persones que han participat o participen en l'evolució diària de l'ICC. També s'inclouen els textos legislatius que fan referència a les funcions i organització de l'Institut al llarg d'aquests trenta anys.

El llibre el trobareu en línia a:
http://www.icc.cat/cat/content/download/55278/384319/file/llibre_30_anys_icc.pdf

 


Comentaris externs

Envia el teu comentari