Autor/s: ICGC
Títol: Els límits municipals es troben al VISSIR
Any d'ediciķ: 2014
Editorial: Institut Cartogràfic i Geològic de C

 

Els límits municipals es troben al VISSIR

Mitjançant els geoserveis, i a través del VISSIR de l'ICGC (http://www.icc.cat/vissir3/), es troba a disposició dels usuaris l'Arxiu de Treball dels Límits Municipals (ATLM).

Aquest arxiu s'ha generat a partir del projecte del mapa municipal de Catalunya, que recull el traçat de les línies de terme dels municipis catalans d'acord amb els treballs realitzats per la Direcció General d'Administració Local i l'Institut Cartogràfic de Catalunya (actual Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya), conjuntament amb els ajuntaments, en virtut del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya. Concretament, es realitza en base a la informació que consta a l'ICGC a la data de tancament de cada versió.

L'ATLM parteix de la necessitat, de les administracions de Catalunya i del públic en general, de disposar d'uns límits administratius cartogràficament més precisos i administrativament més evolucionats.

En cap cas, però, l'ATLM es pot considerar substitutiu de la base de límits administratius de Catalunya a escala 1:50 000 (BM50M) que l'ICGC distribueix. La BM50M és una base homogènia que inclou els polígons tancats que conformen els municipis, i que compleix els requeriments i les especificacions per a la seva utilització en sistemes d'informació geogràfica.

L'ATLM té un constant dinamisme i variabilitat temporal atès que el procés de delimitació de termes municipals és obert i dia a dia els actors implicats (ajuntaments i Generalitat de Catalunya) realitzen noves operacions.

Aquest arxiu és, així, una fotografia de l'estat dels treballs de delimitació a l'ICGC, en una data concreta. En cap cas s'ha de considerar com a definitiu, ja que és en constant evolució. El seu ús cal circumscriure'l en casos on la precisió del traçat de la línia de terme municipal sigui crucial, però cal verificar que és la darrera versió la que s'està consultant. Per tant, és convenient posar-se en contacte amb el responsable de delimitació territorial de l'ICGC si cal fer-ne un ús precís.

 

 


Comentaris externs

Envia el teu comentari