Autor/s: J. Moll (ed.)
Títol: Joan Binimelis: Descripció particular de l'illa de Mallorca e viles
Any d'ediciķ: 1
Editorial: ICGC i Universitat de València

 

Joan Binimelis: Descripció particular de l'illa de Mallorca e viles


Primera edició crítica del Llibre V de la Història general del Regne de Mallorca de Joan Binimelis (Manacor 1539/40 - Palma 1616), que és la primera història del Regne de Mallorca (1595). Binimelis és un gran exponent del Renaixement a les Illes Balears i una figura cabdal del moviment renaixentista a la Corona d'Aragó. La seva formació abastava camps com la teologia, història, medicina, matemàtiques, astronomia i cartografia.

El 1583 Binimelis rebé, de les autoritats del Regne de Mallorca, l'encàrrec de fer un mapa de Mallorca amb la descripció detallada de la costa. Aquest mapa (1593, avui perdut) fou l'origen del posterior encàrrec de la història del Regne, que completà en 7 llibres: Situació de Mallorca al món i història de Mallorca fins a Roma; De Roma a la Conquesta de Jaume; De Jaume I fins a Felip I; Esglésies de la ciutat de Mallorca, tractat sobre la precedència entre Espanya i França i institucions mallorquines; Descripció geogràfica de Mallorca; Mallorquins il·lustres, i la Guerra de les Germanies.

El Llibre V és format per 4 parts: descripció geogràfica de l'illa; descripció mèdica; descripció del Repartiment efectuat l'endemà de la Conquesta catalana i la subsegüent colonització, i descripció geogràfica de cadascun dels termes parroquials. Cada terme riberenc és acompanyat d'un mapa. La descripció comprèn les jurisdiccions senyorials, les afrontacions amb els termes veïns, els accidents del relleu, les produccions agràries, les esglésies i convents, les aigües de què disposa i altres singularitats.

L'edició ha anat a cura de Juli Moll, que n'ha fet la introducció i la transcripció del text a partir de la còpia manuscrita de Jordi Fortuny (mitjan segle XVII), que ha confrontat exhaustivament amb uns altres cinc manuscrits (dels segles XVIII i XIX) per a obtenir-ne l'apartat crític.

El llibre, coedició de l'ICGC i la Universitat de València, és dotat d'un extens índex de noms propis, i s'integra dins la col·lecció Fonts Històriques Valencianes (núm. 60), i també en la secció Monuments d'Història de la Corona d'Aragó (V). Es distribueix amb un disquet adjunt que conté una ampliació de la introducció, l'edició anotada de l'arquetipus en ortografia normalitzada i cinc apèndixs.


Comentaris externs

Envia el teu comentari