Autor/s: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
Títol: Evolució dels Geotreballs: Llarg camí a recòrrer
Any d'ediciķ: 2014
Editorial: Institut Cartogràfic i Geològic de C


Evolució dels Geotreballs: Llarg camí a recòrrer 


El mapa geològic de la Catalunya del segle XXI és el resultat d'integrar 6 capes d'informació o geotreballs -cadascun dels quals genera una sèrie cartogràfica completa- i els corresponents sistemes de bases de dades associades.

Els Geotreballs tenen com a objectiu adquirir, elaborar i integrar la informació geològica, edafològica i geotemàtica de Catalunya, a les escales adequades per a la planificació territorial i l'urbanisme. Són els següents:
- Geotreball I. Mapa geològic 1:25 000
- Geotreball II. Mapa geoantròpic 1:25 000
- Geotreball III. Mapa geològic de zones urbanes 1:5 000
- Geotreball IV. Mapa de sòls 1:25 000
- Geotreball V. Mapa hidrogeològic 1:25 000
- Geotreball VI. Mapa per a la prevenció dels riscos geològics 1:25 000

Abasten tota la superfície de Catalunya (31 895 km2), representada en 304 fulls, excepte el Geotreball III, que només es realitza per a ciutats de més de 10 000 habitants i per a les capitals de comarca.

La informació que conté el Mapa geològic de Catalunya retorna a la societat tot servint-li importants beneficis per a l'economia, perquè permet reduir les despeses dels reconeixements previs i determinats costos de projectes constructius i subministra informació per a una millor gestió dels recursos geològics.

 

 Acumulat     

% Realitzat

Geotreball I 

 72

 23%

Geotreball II 

 14

 4%

Geotreball III

    22 + 1 especial  

  recobriment parcial  

Geotreball IV

 13

 4%

Geotreball V

 14

 4%

Geotreball VI

 28

 9%

 


Comentaris externs

Envia el teu comentari