Autor/s: ICGC
Títol: Mapes de variables biofísiques forestals de Catalunya
Any d'ediciķ: 2016
Editorial: ICGC, CREAF


Mapes de variables biofísiques forestals de Catalunya

Ja es troba disponible el geoservei de mapes de variables biofísiques forestals de Catalunya. Aquests mapes ràster s’han generat a partir de dades lidar captades amb els vols de l’ICGC dels anys 2008-2011 aprofitant que aquestes dades, convenientment processades, proporcionen molta informació de l’estructura de la massa boscosa. El coneixement de l’estructura forestal, les dades de parcel·les de l’inventari forestal (majoritàriament procedent de l’Inventari Forestal Nacional 3 dels anys 2000 i 2001) i la cobertura d’espècies forestals definida pel Mapa de cobertes de Catalunya, han servit per generar els models estadístics que fan possible el càlcul dels valors de les variables per a cada píxel.

L’àmbit de representació dels mapes són els boscos de Catalunya l’any 2005, amb una resolució de 20 m. Les variables biofísiques forestals representades són:

 Nom capa  
 Descripció
 CAT Carboni aeri total ( t C/ha )
 BAT Biomassa aèria total ( t/ha )
 VAE Volum amb escorça ( m3/ha )
 BF Biomassa foliar ( t/ha )
 AB Àrea basal ( m2/ha )
 FCC Fracció de cabuda coberta ( % ) (recobriment arbori) 
 DBHm Diàmetre normal mitjà ( cm )
 Hmitjana Alçada mitjana ( m )

    
Aquests mapes han estat elaborats en el marc del projecte CARBOSTOCK (CGL2011-30300, 2012-2014), conjuntament entre el CREAF i l'ICGC i amb la col·laboració del DARP, i representen un gran avenç en la publicació de geoinformació forestal de gran cobertura. Tenen com a finalitat esdevenir una eina de gran utilitat per al col·lectiu de professionals forestals, particularment per als qui es dediquen a la gestió i a l'anàlisi dels nostres boscos.

Amb això, l'ICGC fa un pas més en la seva tradició de confeccionar productes que proporcionen un major coneixement del territori.         

www.icgc.cat/geoserveis


Comentaris externs

Envia el teu comentari