Autor/s: ICGC
Títol: Catalunya Offline. L'App excursionista que no necessita cobertura mòbil
Any d'ediciķ: 2016
Editorial: ICGC


Catalunya Offline. L'App excursionista que no necessita cobertura mòbil

Catalunya Offline és una aplicació per a mòbil desenvolupada per l'ICGC que permet la mobilitat sobre el territori de Catalunya, prendre punts i gravar les vostres rutes i excursions amb el GPS encara que no tingueu cobertura de dades al vostre mòbil.

L'aplicació facilita la descàrrega i la visualització de la cartografia de l'Institut, tant sobre informació topogràfica com sobre ortofotogràfica:

El nivell de detall de la cartografia cerca el compromís entre la seva bona usabilitat i el volum de les dades que es descarreguen. Si es disposa de targeta SD, els arxius s'hi emmagatzemen per tal de no ocupar la memòria interna del vostre dispositiu.


Les funcionalitats de l'aplicació són:

 • Descàrrega del mapa topogràfic o de l'ortofotomapa per al seu consum offline (es recomana la descàrrega dels arxius en xarxes wifi atesa la grandària dels arxius).
 • Localització de la posició de l'usuari sobre el mapa.
 • Visualització de les coordenades dels punts, tant en format geogràfic com UTM (ETRS89).
 • Creació de punts sobre el mapa, bé a partir del posicionament del propi mòbil, bé fent un clic llarg sobre la cartografia allà on volem situar el punt. Podem posar nom al punt i descripció al punt, i també associar-hi fotografies i escollir el color.
 • Gravació de rutes i itineraris (tracks). Podem posar nom i descripció a la ruta, escollir el color i determinar l'interval de recollida de posicions, i també podem pausar la gravació.
 • L'aplicació permet pujar rutes i punts que estiguin continguts en arxius (fitxers externs) de format GPX i KML.
 • Descàrrega dels arxius generats en formats GPX i KML.
 • El conjunt de punts i rutes poden ser marcats com a visibles o no, i també es poden esborrar.
 • Publicació d'un mapa generat a Instamaps. Instamaps és una eina web de l'ICGC gratuïta que facilita visualitzar, treballar i posar en línia la informació geogràfica recollida i rutes en dues i en tres dimensions.
 • Personalització de la grandària dels botons i el color de la icona de posicionament.
 • Cerca de topònims (municipis, llocs, llogarets) per determinar el mapa o mapes de la zona d'interès. També es pot utilitzar el número del mapa.
 • Visualització de l'escala gràfica.
 • Descripció de llocs a Catalunya Offline.
 • Publicació de mapes amb Catalunya Offline.