Autor/s: ICGC
Títol: L'ICGC ha publicat el Butlletí Sismològic 2015
Any d'ediciķ: 2017
Editorial: ICGC


L'ICGC ha publicat el Butlletí Sismològic 2015

Des de 1984, l'ICGC elabora i publica el Butlletí Sismològic amb l'objectiu de donar a conèixer, amb precisió, la sismicitat anual de Catalunya i les regions veïnes, tant des del punt de vista instrumental com macrosísmic.

La base de l'estudi instrumental són els enregistraments que s'obtenen a la xarxa sísmica de Catalunya, que consta de 17 sismòmetres de banda ampla i de 19 acceleròmetres instal·lats arreu del territori. El senyal sísmic, que es rep en temps real a l'Institut, s'analitza per tal de detectar, localitzar i mesurar la magnitud dels terratrèmols que ocorren a la zona d'estudi.

A diferència de les dades que es publiquen diàriament al web, el Butlletí recull informació d'altres agències sismològiques que juntament amb les dades de l'Institut es reprocessen per obtenir una localització definitiva.

El catàleg de sismicitat que es publica en el Butlletí és el resultat de la compilació, localització i revisió de totes les dades disponibles.

D'altra banda, per als sismes de magnitud a partir de 3.5 es calcula el mecanisme focal, que dóna informació sobre el tipus de moviment que s'ha produït a la falla responsable del terratrèmol i la seva orientació.

L'estudi de la percepció i dels efectes dels terratrèmols es realitza, essen­cialment, gràcies a la col·laboració ciutadana mitjançant l'enquesta macrosísmica disponible al web de l'ICGC. L'anàlisi dels qüestionaris que es reben quan té lloc un terratrèmol permet assignar els graus d'intensitat a cada població.

El Butlletí Sismològic de 2015 incorpora la informació resultant del processament i l'anàlisi dels registres de la xarxa acceleromètrica. Aquesta informació inclou els valors màxims d'acceleració, velocitat i desplaçament del terreny, junt amb la informació més rellevant de cada un dels sismes analitzats.

Finalment, es presenta un capítol de síntesi, en què la relació de les característiques de la sismicitat amb el context geològic és un dels punts més destacables.

Aquestes dades s'utilitzen en els estudis de perillositat sísmica i contribueixen a la millora del coneixement i a la mitigació del risc sísmic al nostre territori.

El Butlletí és una de les tasques de la Unitat de Sismologia de l'ICGC. És destinat als estudiosos de les ciències de la Terra i als usuaris interessats en conèixer entre d'altres aspectes, la freqüència d'ocurrència dels sismes, la seva magnitud i els seus efectes.

int_portada_butlleti_sismologic_2015 Comentaris externs

Envia el teu comentari