Autor/s: ESRI Press
Títol: Diccionari de terminologia SIG
Any d'ediciķ: 2007
Editorial: Institut Cartogràfic de Catalunya

Diccionari de terminologia SIG
Edita: Institut Cartogràfic de Catalunya i Marcombo SA
Autor: ESRI Press

Any d'edició: 2006
Idioma: Català

Traducció al català del llibre "The ESRI Press Dictionary of GIS Terminology", d'ESRI Press.

La tecnologia dels sistemes d'informació geogràfica abraça diverses disciplines com ara la matemàtica, la cartografia, la informàtica i, naturalment, la geografia. Igual de divers és el conjunt d'aplicacions SIG, el qual creix dia a dia amb l'augment del poder i les possibilitats de la tecnologia.

El Diccionari de terminologia SIG recull en un sol volum el llenguatge i la nomenclatura de tots aquests móns. Dirigit tant a estudiants com a professionals investigadors i tècnics, aquest diccionari conté definicions breus i precises de més de 1 000 termes d'ús habitual en la teoria i les aplicacions SIG.

Il·lustrat i amb nombroses referències creuades, el Diccionari de terminologia SIG estableix un nou nivell pel que fa a manuals de referència de SIG.


Comentaris externs

Envia el teu comentari