ISSN: 1988-2459

[comentaris de productes]

IV època / volum XII / núm. 29 / maig 2007

Nadal, Francesc; et al.

Els mapes de la Guerra Civil espanyola, 1936-1939

Camarero, C. (et al.)

La cartografia cadastral a Espanya (segles XVIII-XX)

Winnie Tang; et al.

Connectant el nostre món

[info]

[cerca]

[info]