ISSN: 1988-2459

[comentaris de productes]

IV època / volum XIII / núm. 33 / febrer 2008

Pujades, Ramon J.

Les cartes portolanes. La representació medieval d'una mar solcada

Institut Cartogràfic de Catalunya

Base topogràfica de Catalunya 1:5 000 en format MiraMon

Editorial Planeta

Bases cartogràfiques de l'ICC per a l'Atles Universal Planeta

[info]

[cerca]

[info]