ISSN: 1988-2459

[comentaris de productes]

IV època / volum XIV / núm. 36 / juny 2009

Institut Cartogràfic de Catalunya,; et al.

Atles Universal (2a edició)

Institut Cartogràfic de Catalunya

Atles nacional de Catalunya

Institut Cartogràfic de Catalunya

Atles comarcal de Catalunya. Finalització del recobriment de Catalunya

Institut Cartogràfic de Catalunya

Planisferis a escales 1:15 000 000 i 1:22 000 000

R. Pujades

Obra de referència: Les cartes portolanes

[info]

[cerca]

[info]