ISSN: 1988-2459

[comentaris de productes]

IV època / volum XVII / núm. 44 / febrer 2012

ICC

Finalització de la Base topogràfica de Catalunya 1:25 000

Diversos

Recull de ponències presentades al 2n Seminari d'història de la cartografia

ICC

Calendari 2012

Enciclopèdia Catalana

Atles de carreteres de Catalunya (3a ed.)

[info]

[cerca]

[info]