ISSN: 1988-2459

[comentaris de productes]

IV època / volum XVII / núm. 46 / octubre 2012

ICC

Atles topogràfic històric 1:50 000 (1a edició)

ICC

Fotos aèries antigues i més funcionalitats al visualitzador de l'ICC

ICC

Recull de les jornades de l'ICC en l'Agenda

ICC

DVD: La geoinformació de Catalunya i els seus actors 1982-2012

M. Morales; et al.

El Tresor Cartogràfic de Catalunya. Els mapes més antics, segles XVII i XVIII

[info]

[cerca]

[info]