ISSN: 1988-2459

[comentaris de productes]

IV època / volum XIX / núm. 49 / octubre 2014

J. Moll (ed.)

Joan Binimelis: Descripció particular de l'illa de Mallorca e viles

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

Evolució dels Geotreballs: Llarg camí a recòrrer

[info]

[cerca]

[info]