ISSN: 1988-2459

[comentaris de productes]

IV època / volum XXI / núm. 54 / octubre 2016

ICGC

Catalunya Offline. L'App excursionista que no necessita cobertura mòbil

ICGC

Pintamaps Món. El món en català! ... i amb els teus colors

ICGC

Relleu i ombra. Anàlisi visual d'orientacions i pendents

ICGC

Impuls de l'ús d'imatges radar de satèl·lit per a l'estudi dels efectes dels terratrèmols

[info]

[cerca]

[info]