ISSN: 1988-2459

[comentaris de productes]

IV època / volum XXII / núm. 55 / abril 2017

ICGC

Fotografies dels efectes del temporal en el litoral de Catalunya

ICGC

El Govern actualitza en format digital el Mapa d'àrees hidrogeològiques de Catalunya 1:250.000, eina bàsica per a la gestió

ICGC

L'ICGC ha publicat el Gran Atles Topogràfic de Catalunya 1:25 000

ICGC

L'aplicació "L'ull del temps" per veure l'evolució de Catalunya, disponible per a mòbils

Diversos

Publicació del llibre "Mapes i control del territori. Vuit estudis"

[info]

[cerca]

[info]