ISSN: 1988-2459

[comentaris de productes]

IV època / volum XXII / núm. 57 / novembre 2017

ICGC

Distinció al Gran Atles Topogràfic de Catalunya 1:25 000

ICGC

El mapa topogràfic 1:25 000 de tot Catalunya, ara consultable en continu des del navegador del mòbil i des de l'ordinador

ICGC

Nova aplicació que permet compartir la localització de l'usuari a les xarxes socials

ICGC

La base municipal accessible a Internet

ICGC

StoryMap. Combina diferents elements per explicar històries

[info]

[cerca]

[info]