ISSN: 1988-2459

[comentaris de productes]

IV època / volum XXIV / núm. 59 / febrer 2019

ICGC

Segon any de generació de productes Sentinel-2

ICGC

L'ICGC elabora l'Atles de Sostenibilitat Urbana de Badalona

ICGC

Nova aplicació web que permet comparar l'evolució del territori des de 1945 fins a l'actualitat

ACA; et al.

CercaFonts, la nova aplicació col·laborativa de les fonts naturals de Catalunya

ICGC

L'ICGC ha publicat el còmic "La mesura de la Terra"

ICGC

Nova aplicació que visualitza l'abast dels incendis sobre el territori

ICGC; et al.

Divulgació de tres vídeos sobre riscos naturals

ICGC

INSTAMAPS per a telèfons mòbils

ICGC

Calendari per al 2019

ICGC

Geoíndex: Geotèrmia superficial

[info]

[cerca]

[info]