ISSN: 1988-2459

Núm: 35

Data: 28-11-2008

 

El 7 d'octubre de 2004 es va constituir el GRUPO DE TRABAJO DE CARTOTECAS PÚBLICAS HISPANO-LUSAS (Ibercarto). Aquest grup reuneix més de 50 professionals que treballen en les cartoteques públiques espanyoles i portugueses amb l'objectiu d'establir un diàleg i un intercanvi de coneixements entorn a l'adquisició, conservació, catalogació i difusió de les col·leccions públiques cartogràfiques. Cada dos anys el grup celebra una reunió on es debaten temes d'interès sobre les cartoteques públiques i els canvis tecnològics i socials que incideixen en el seu desenvolupament.

La primera trobada es va celebrar a Sevilla els dies 7 i 8 d'octubre de 2004 sota el patrocini de l'Instituto de Cartografía de Andalucía i els temes es van estructurar entorn a dues grans àrees: La cartografia digital i l'aplicació als sistemes d'informació geogràfica -SIG- en cartoteques, d'una banda, i, la valoració i la reproducció del document cartogràfic, d'altra banda. La segona trobada es va celebrar a Lisboa els dies 23 i 24 de novembre de 2006, organitzada per la Biblioteca Nacional de Portugal i l'Instituto Geográfico Português. Aquesta vegada es va tractar el tema: Dels productors als usuaris: perspectives actuals de l'accés a la informació cartogràfica. L'objectiu era debatre les diferents perspectives d'accés a la documentació cartogràfica, des de la producció i distribució, a les formes de disponibilitat per al públic. El 2 i 3 d'octubre d'aquest any 2008 s'ha celebrat a A Coruña la tercera trobada, organitzada per l'Arquivo do Reino de Galicia. En aquesta ocasió es van abordar els projectes europeus de digitalització de mapes i es van presentar les IDE (infraestructures de dades espacials) a càrrec del grup IDE + cartoteques que impulsa la georreferenciació de les cartoteques espanyoles.

El Grupo de Trabajo de Cartotecas Públicas Hispano-Lusas compta amb un web allotjat a la Sociedad Geográfica de Madrid, on es poden consultar les presentacions disponibles d'aquests congressos, també s'hi pot consultar un directori de les cartoteques els professionals de les quals formen part del Grup. El web es complementa amb una bibliografia recent, que s'actualitza periòdicament, sobre història de la cartografia i cartoteques, i una galeria de mapes on cada institució descriu un dels seus documents, el qual es pot visualitzar a gran resolució: http://www.sge.org/

En aquest número 35 de la Revista Catalana de Geografía hem reunit algunes de les comunicacions que es van presentar en la darrera reunió d'A Coruña, les quals ens donen un panorama de l'estat de la qüestió de les cartoteques espanyoles i dels avenços en temes de digitalització i catàlegs en línia.

 

Carme Montaner
Cap de la Unitat de la Cartoteca de Catalunya
Membre d'Ibercarto

 

 

[info]

[cerca]

[info]