ISSN: 1988-2459

Núm: 44

Data: 10-02-2012

 

Editorial

La difusió de la geoinformació (cartografia, mapes, objectes i fenòmens georeferenciats,etc.) ha anat evolucionant en paral·lel al desplegament de les tecnologies d'Internet, que avui en dia ens permeten, entre moltes altres utilitats, el compartir entre milions d'usuaris documents, textos, música, imatges, videos i, també, mapes. Hem avançat, en aquest àmbit, seguint les noves possibilitats tecnològiques que han anat sorgint, cap a sistemes on la geoinformació es troba distribuïda en multitud de servidors connectats a Internet, on les aplicacions i programes per a visualitzar-la, descarregar-la o fabricar-la també es troben en algun lloc d'Internet, on són milions els usuaris, ciutadans, empreses o organitzacions públiques que gaudeixen d'aquesta nova opció d'accés a la informació i al mateix temps poden contribuir, i ho estan fent, a nodrir el "núvol" publicant i aportant la seva pròpia informació.

L'expressió més actual i formal d'aquest fenomen s'anomena "infraestructures de dades espacials" (IDE), que es materialitzen fonamentalment en xarxes de servidors de mapes, coneguts i descrits mitjançant metadades, que contenen informació geoespacial, la qual està també descrita en metadades, que poden ser cercades i consultades mitjançant els serveis de Catàleg que ofereixen els Geoportals d'aquestes IDE. La creació d'organitzacions que es fan càrrec de la promoció, desenvolupament i manteniment d'aquestes infraestructures ha estat una constant en els darrers 10 anys arreu del món. I el fet que, a nivell europeu, una Directiva n'obliga la seva creació als estats membres, ha catalitzat el procés esmentat, en el qual Catalunya és capdavantera d'ençà la Llei de la Informació Geogràfica de 2005. Aquesta Llei creà la IDE de Catalunya i n'establí les regles d'actuació.

A la resta de l'Estat també s'han donat en els darrers 6 o 7 anys nombroses iniciatives en aquesta línia, amb profusió d'IDE autonòmiques, provincials i locals, que conjuntament col·laboren en la construcció d'una IDE "estatal"i "europea". Tan actiu és el fenomen que des de fa un parell d'anys, amb la participació d'Andorra i Portugal, es ve celebrant un acte anual, les JIIDE (Jornadas Ibéricas Infraestructuras de Datos Espaciales), la segona edició de les quals va tenir lloc a Barcelona el novembre de 2011.

En aquest número de la revista hem volgut recollir aquelles aportacions a les Jornades que ens han semblat més significatives per tal de donar una visió des de diferents angles: tecnològic, organitzatiu, econòmic, social, etc., de la situació actual d'aquestes infraestructures. Les disciplines vinculades amb la geografia i el territori estan ja indissolublement associades en la seva evolució al paradigma Internet i a la nova Societat Digital. En trobareu les referències en els articles que us presentem.


Jordi Guimet
CS IDEC
Institut Cartogràfic de Catalunya


Envia el teu comentari[info]

[cerca]

[info]