ISSN: 1988-2459

Núm: 58

Data: 18-01-2018

Editorial

L’observació de la Terra ofereixen una visió repetitiva, sinòptica i per tant privilegiada del territori. Les avantatges que una plataforma a una certa alçada ens pot oferir ha estat explotada des de plataformes aèries, des de fa més d’un segle. Relativament recent però és la utilització de forma operacional dels sistemes satèl·lit, que tenen el seu origen i utilització en extens als anys 1970 amb l’inici del programa nord-americà Landsat. Avui en dia el ventall de resolucions espectrals, espacials i temporals que ens ofereixen les plataformes d’observació de la Terra representen una equació d’ús i aplicabilitat que recorre des dels sistemes òptics, tèrmics o els sistemes actius, com els sistemes radar, i ens permeten una millor aproximació al coneixement del territori, la gestió dels seus recursos, els impactes, les afectacions i canvis que s'hi produeixen.

En aquest recull d'articles us oferim una àmplia perspectiva de les activitats de l'ICGC en la disciplina de l'observació de la Terra.

En el primer article presentem el treball realitzat amb la Diputació de Barcelona sobre el decaïment dels boscos a partir d’imatges de satèl.lit Sentinel-2, del nou programa europeu de satèl.lits COPERNICUS. En l'article dedicat a la contaminació lumínica explotem els potencials dels sensors fotogramètrics i hiperespectrals aeroportats de l’ICGC, que després recuperarem en l’article dedicat a les Local Climate Zones, tot fusionant hiperespectralitat tèrmica aeroportada i imatge satèl·lit. En el tercer treball us presentem un complet on es fusionen competències en cartografia temàtica i geologia en un àmbit territorial i sensor climàtic com és el Delta de l’Ebre. Aquest recull de treballs finalitza amb la inniciativa HUMIT, un programa de recerca i innovació que vol portar Catalunya a l’espai amb un petit satèl·lit d’observació de la Terra, per obtenir mesures de la humitat del sòl i de l’estat de les cobertes.

Confiem que aquest número sigui una oportunitat per conèixer millor el territori i per explicar com transformar les dades en informació i coneixement d'utilitat, a partir de les competències i actius de l'ICGC en observació de la Terra.

 

Jordi Corbera
Coordinador d'aquest número

 

 

 


Envia el teu comentari[info]

[cerca]

[info]