ISSN: 1988-2459

Núm: 60

Data: 12-02-2020

Editorial

Els sistemes d’observació de la Terra ofereixen una visió repetitiva, sinòptica i, per tant, privilegiada del territori. Els avantatges que pot oferir una plataforma a una certa alçada s’han explotat des de fa més d’un segle. En els darrers temps, les capacitats aerotransportades s'han ampliat amb l'ús operatiu de plataformes aerotransportades per satèl·lit i no tripulades. Avui en dia, l’ampli ventall de resolucions espectrals, espacials i temporals que proporcionen les plataformes d’observació de la Terra representen un repte d’ús i aplicabilitat que s’executa des de sistemes òptics, tèrmics o actius, com ara sistemes lidar o radar, i ens condueixen a un millor coneixement del territori, una millor gestió dels seus recursos, impactes, afectacions i canvis, transformant les dades d’observació de la Terra en instruments de suport a la decisió.

Els indicadors de sostenibilitat urbana són eines que permeten als gestors urbans i als responsables de la presa de decisions la mesura dels impactes socioeconòmics i mediambientals, i faciliten el diagnòstic de problemes i accions potencials a emprendre. L’observació de la Terra, des de la captació de dades fins a la transformació en geoinformació, representa una aproximació espacial i temporal de mesura d’aquests indicadors.

L’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC), amb els seus avions, sensors i competències per transformar les dades en coneixement, està profundament implicat en resoldre el repte d’usabilitat de les dades d’observació de la Terra, particularment en els ecosistemes urbans, des de la perspectiva de proporcionar indicadors i coneixements en la cerca d’un millor disseny i gestió sostenible dels ecosistemes urbans.

Per a la gestió d’ecosistemes urbans i periurbans és imprescindible disposar d’informació específica relacionada amb variables antròpiques i ambientals. El paper de l'Institut se centra en l’ús dels sensors hiperespectrals i fotogramètrics de l’ICGC i el tractament de la informació sobre els ecosistemes urbans en gammes espectrals d’infrarojos (VisNIR) i d’infrarojos llargs (LWIR)

Els articles que segueixen presenten, en diferents ecosistemes urbans, tot el procés, des del disseny de la captura de les dades fins a la generació dels productes i serveis, per a obtenir una millor explotació i un millor ús d'aquestes eines de suport a la decisió.

 

Dr. Jordi Corbera
Cap Àrea d’Observació de la Terra
Centre de Suport al Programa Català d'Observació de la Terra


Envia el teu comentari[info]

[cerca]

[info]