Nom esdeveniment: 20 anys GeoTeX/ACX
Lloc: Barcelona

 

20 anys GeoTeX/ACX

Entre 1988 i 1989 l’ICC va desenvolupar el programari ACX (Ajust Combinat de Xarxes), nucli bàsic del sistema general de càlcul GeoTeX (Geodèsia, Teledetecció i Xarxes) que calcula i ajusta, pel mètode de mínims quadrats, qualsevol tipus de xarxa geodèsica-fotogramètrica.

Amb el seu desenvolupament, es pretenia d’obtenir un sistema universal (usat tant en geodèsia com en fotogrametria o teledetecció i d’altres àrees), portable a diferents sistemes operatius (tot mantenint un nivell elemental d'interfície amb l'usuari) i flexible (tant pel que fa a la implantació de nous models geomètrics, com a diferents modes de treball). A més, GeoTeX havia de ser usat en l'entorn productiu i en un entorn de desenvolupament.

El primer ajust amb el programari ACX va consistir en l'aerotriangulació del bloc fotogramètric amb suport cinemàtic GPS conegut com el “Test de Flevoland”. Es va fer a l’Institute für Photogrammetrie (IfP) de Stuttgart, en el marc del grup especial de recerca High Precision Navigation SFB-228-B5 de la Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG). La presentació de l'ACX i els seus resultats es van presentar a la Photogrammetrische Woche el 1989.

El sistema GeoTeX –a més de l'ACX– consta d'un gran conjunt d'eines auxiliars per al tractament de les dades que s'han desenvolupat en aquests 20 anys: conversió de formats, transformació de coordenades, entre d’altres. Això fa que, actualment, es disposi d'un sistema que s'adapta als nous problemes d'ajust de xarxes i que permet integrar de forma natural els models geomètrics associats als nous sensors d'observació de la Terra.

Així, des de 1991, l'ACX està funcionant dins del flux productiu de l'ICC i ha aerotriangulat 264 548 imatges. També s'està usant en els projectes lidar i CASI, per ajustar xarxes geodèsiques clàssiques, determinar transformacions entre diferents marcs de referència geodèsics, per avaluar i simular nous tipus de sensors com el MOMS, l’EarlyBird, el SPOT5, o per integrar equacions de mecanització INS/GPS per a calcular gravimetria aerotransportada i calibrar els models estocàstics dels acceleròmetres i giròscops d'una IMU.

En aquests 20 anys, l'ACX ha processat dades de diverses àrees geogràfiques: Catalunya com a àmbit de treball natural de l'ICC, altres comunitats autònomes de l’Estat espanyol (Andalusia, Aragó, Astúries, Balears, Cantàbria, Castella-la Manxa, Castella i Lleó, Extremadura, Galícia, Navarra, País Basc, la Rioja) i l'estranger (Alemanya, Andorra, Argentina, Àustria, Bolívia, EUA, França, Gàmbia, Països Baixos, Itàlia, Marroc, Moçambic, Namíbia, Portugal, República Dominicana, Xile i Veneçuela).


Comentaris externs

Envia el teu comentari