Nom esdeveniment: Jornades d'història de la cartografia de Barcelona
Lloc: Barcelona

 

19-20 de maig de 2010. Jornades d'història de la cartografia de Barcelona


Del 19 al 20 de maig de 2010 se celebrarà, a la Sala d'Actes Agustí Duran i Sanpere de l'Arxiu Històric de la Citutat de Barcelona, les jornades d'història de la cartografia de Barcelona.

L'objecte d'aquestes jornades, organitzades conjuntament per l'Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona i l'Institut Cartogràfic de Catalunya, és millorar els coneixements sobre l'evolució històrica de la cartografia de Barcelona i l'estat actual del llegat.

Els segles XVI i XVII es caracteritzen per la manca d'aixecaments cartogràfics precisos del conjunt de la ciutat de Barcelona. Al llarg del segle XVIII, el cos d'enginyers militars va traçar els primers plànols de la capital catalana amb tècniques i criteris científics moderns. A mitjan segle XIX es van fer un seguit d'aixecaments cartogràfics generals que van dotar la ciutat d'una moderna cartografia parcel·lària, topogràfica i planimètrica. Finalment, l'any 1925 la creació del Servei del Plànol de la Ciutat a l'Ajuntament de Barcelona va consolidar, de forma definitiva, la producció cartogràfica municipal.

A més d'interessar per allò que diuen o silencien de la ciutat en un moment donat, els mapes històrics són un patrimoni documental insubstituïble, l'estudi del qual ha de permetre aprofundir en la història de la cartografia a Barcelona. Aquesta història ha de tenir present tant el procés d'elaboració dels mapes (els cartògrafs i els organismes implicats, les tècniques d'aixecament emprades, les tècniques de gravat i impressió adoptades, etc.), com les raons i finalitats dels treballs (objectius militars, fiscals, urbanístics, etc.).

Els conferenciants, doncs, no sols presentaran i descriuran els principals documents cartogràfics de Barcelona produïts en les etapes esmentades, sinó que intentaran explicar-ne l'elaboració dins del seu context científic, tècnic, polític, cultural i social. D'altra banda, es procurarà abordar, de forma específica, alguns aspectes científics de la cartografia, com ara la seva base geodèsica i la batimetria del port.

Com a complement, els responsables d'alguns centres especialment rics en cartografia històrica barcelonina abordaran en una taula rodona els principals aspectes relatius a la seva catalogació, conservació i difusió.

Per a més informació: http://www.icc.cat/


Comentaris externs

Envia el teu comentari