Nom esdeveniment: Reunió internacional d'experts de noves tecnologies aplicades als mapes antics i a les cartoteques
Lloc: ICGC

 

Reunió internacional d'experts de noves tecnologies aplicades als mapes antics i a les cartoteques 

L’ICC ha estat la seu de la 18a Conferència Internacional del Grup de Cartotecaris de LIBER (Ligue de Bibliothèques Europeénnes de Re­cherche). Aquesta trobada, que s’ha celebrat els dies 17 i 18 d’abril de 2012, ha estat enllaçada amb la 7a sessió de treball de la Digital Technologies in Cartographic Heritage (comissió de treball de la ICA).

La trobada bianual de la LIBER reuneix els experts en catalogació i cura de col·leccions de mapes de tot Europa i inclou biblioteques nacionals, biblioteques universitàries i arxius, entre d’altres. Enguany s’hi van aplegar 61 persones de 21 estats diferents.

Amb el lema “Cartoteques en un món que canvia” es van presentar i debatre 19 comunicacions distribuïdes en 5 sessions: Distribució de col·leccions digitals; Materials fotogràfics com a documentació geogràfica; Tractament de col·leccions especials; Mapes d’origen digital, i Catalogació de mapes. Una de les sessions es va celebrar a la seu del Centre Excursionista de Catalunya que atresora una remarcable col·lecció de mapes i de fotogra­fies.

El segon esdeveniment, més enfocat als profes­sionals del món de la digitalització i recerca universitària que utilitzen cartografia antiga, va reunir 93 participants de 24 estats diferents i es van debatre 30 comunicacions al voltant de la digitalització, la tecnologia, les cartoteques, les col·leccions i els arxius, la georeferenciació, i el contingut cartogràfic.

Celebrar consecutivament tots dos congressos ha estat força positiu perquè ha permès de posar en contacte el món dels professionals que tenen cura de la documentació  cartogràfica patrimonial, amb els experts en la digitalització, la manipulació i la difusió digital d’aquesta documentació.

Les presentacions i els resums de les comunica­cions es poden descarregar de:

LIBER: www.icc.cat/gdc

ICA: www.xeee.web.auth.gr/ICA-Heritage

 


Comentaris externs

Envia el teu comentari