ISSN: 1988-2459

[articles]

IV època / volum XIII / núm. 33 / febrer 2008

Escriu, J.; et al.

Normes de gestió de la qualitat ISO 9000

Pascual, Ramon; et al.

Toponímia meteorològica a Montserrat, el Montseny i els seus encontorns

Salvà Catarineu, Montserrat

Cambios del paisaje periurbano de Barcelona: El caso de Castelldefels

Pérez Machado, Reinaldo Paul

Procesos de geocodificación urbana: Los casos de São Paulo y Barcelona

Comentaris de productes

Esdeveniments

[ hemeroteca ]

[info]

[cerca]

[info]