ISSN: 1988-2459

[articles]

IV època / volum XIV / núm. 36 / juny 2009

Guimet, J.

Economia de les infraestructures de dades espacials. Valen la pena?

Corbera, J.; et al.

Missió en petit satèl·lit d'observació de la Terra, MEDIMAP, geoinformació i utilitat per afrontar els reptes...

Grau, J.; et al.

Canvi de sistema de referència ED50 a ETRS89

Santinelli, M.

Coneixement, anàlisi i gestió de la immigració...

Comentaris de productes

Esdeveniments

[ hemeroteca ]

[info]

[cerca]

[info]