ISSN: 1988-2459

[articles]

IV època / volum XIV / núm. 37 / juliol 2009

Arbiol, R.

Sensors i captació primària de dades

Ruiz, A.

Aportación del lidar aerotransportado al cálculo de cambios en las playas tras temporales

Palà, V.

Productes imatge

Magariños, A.

Explotació de les dades primàries: ortoXpres

Massó, J.; et al.

La delimitació municipal a Catalunya

Comentaris de productes

Esdeveniments

[ hemeroteca ]

[info]

[cerca]

[info]