ISSN: 1988-2459

[articles]

IV època / volum XIV / núm. 38 / novembre 2009

Barrot, D.; et al.

Qualitat de la informació geogràfica

Camps, E.; et al.

Mapa topogràfic de Catalunya 1:50 000

Fresno Bernal, P. del; et al.

Aplicació dels SIG a la gestió i investigació arqueològica

Schoenberg, T.; et al.

Què veiem i com ho veiem?

Comentaris de productes

Esdeveniments

[ hemeroteca ]

[info]

[cerca]

[info]