ISSN: 1988-2459

[articles]

IV època / volum XV / núm. 39 / abril 2010

Modugno, S.; et al.

Regressió logística i sistemes d'informació geogràfica per a l'estudi de la probabilitat d'ignició en zones d'inter

Serra, P.; et al.

La distribució de l'agricultura de secà i de regadiu a Catalunya: Una anàlisi a través de la teledetecció

Ferrero, I.; et al.

Biblioteques SIG de JAVASCRIPT

Massó, J.; et al.

La geoinformació: Una necessitat creixent

Comentaris de productes

Esdeveniments

[ hemeroteca ]

[info]

[cerca]

[info]