ISSN: 1988-2459

[articles]

IV època / volum XVI / núm. 43 / novembre 2011

Massó, J.; et al.

La recuperació dels límits municipals històrics. Conveni DGAP-ICC (2005-2011)

Masdeu, F.

Proposta de geovisor de delimitació municipal

Térmens, A.*; et al.

Comparison of several geoid models over the Western Mediterranean Sea

Tejero, J.*; et al.

Identificació d'arbres de grans dimensions al Parc del Montnegre i el Corredor

Comentaris de productes

Esdeveniments

[ hemeroteca ]

[info]

[cerca]

[info]