ISSN: 1988-2459

[articles]

IV època / volum XIX / núm. 49 / octubre 2014

Editorial

Baron, A. M.

Project ISFOOD. Intelligent Service for Food Optimally & Objectively Distributed

Botey, B.

GREEN FOC. Noves tecnologies per a la reducció de l'efecte illa de calor urbà mitjançant teulades verdes

Cernocky, T.

Free Movement of Disabled People in Urban Area and Public Transport

Just, A.

Energia per a ciutats i comunitats (EC2)

Tardà, A.

Keep & Eat: Un nou concepte per aprofitar els aliments frescos a les grans ciutats

Comentaris de productes

Esdeveniments

[ hemeroteca ]

[info]

[cerca]

[info]