ISSN: 1988-2459

[articles]

IV època / volum XX / núm. 51 / febrer 2015

González, M.

Avaluació del risc sísmic al Principat d'Andorra

Térmens, A.

A network approach for strapdown inertial kinematic gravimetry

Parella, M.

La composició de la toponímia de Catalunya. Els genèrics dels topònims catalans i la seva distribució dialectal

Marinkovic, F.

Valle de Cochamó, región de los Lagos (Chile). Estudio de la capacidad de carga turística con sistemas de información geog

Comentaris de productes

Esdeveniments

[ hemeroteca ]

[info]

[cerca]

[info]