ISSN: 1988-2459

[articles]

IV època / volum XX / núm. 52 / octubre 2015

Grau, J.; et al.

Xarxa utilitària de Catalunya. Finalització del desplegament

Pinyol, J.*; et al.

Metodología para la delimitación de la zona de inundación del oleaje en el Mapa para la Prevención de Riesgos Geoló

Parella, M.

Els noms més posats dels carrers i places de Catalunya

Masdeu, F.; et al.

La normalització de la delimitació municipal a Catalunya (2007-2015): Una infraestructura bàsica per a la gestió territori

Comentaris de productes

Esdeveniments

[ hemeroteca ]

[info]

[cerca]

[info]