ISSN: 1988-2459

[articles]

IV època / volum XXI / núm. 53 / juny 2016

Franch-Pardo, I.*,**; et al.

Mapa de paisajes físico-geográficos del Parque Cultural del río Martín (Teruel, Aragón) escala 1:50.000

Masdeu, F.

Aplicació Python(R) per automatitzar el procés d'inscripció d'un Mapa municipal al Registre Cartogràfic de Catalunya

Ramos, N.

Georeferenciación de cartografía antigua con la ayuda de la comunidad: la experiencia de la Cartoteca de Cataluña (ICGC)

Colomer, M.; et al.

3D Geological modelling for groundwater management in Cardona

Kornus, W.; et al.

Photogrammetric processing using ZY-3 satellite imagery

Comentaris de productes

Esdeveniments

[ hemeroteca ]

[info]

[cerca]

[info]