ISSN: 1988-2459

[articles]

IV època / volum XXII / núm. 56 / setembre 2017

Editorial

Bellefleur, G.; et al.

Improving the detection of deep ore bodies with seismic methods. A perspective from Canada

B. Benjumea; et al.

Imatges del subsòl a partir de mesures ultrasòniqus i sòniques en sondeigs

A. Gabàs; et al.

Millorant la caracterització geofísica superficial mitjançant la combinació del reprocessament de dades antigues i l'adqui

Gabàs, A.; et al.

El projecte PIERCO2 (Progress in Electromagnetic Research for CO2 geological reservoris

Macau, A.; et al.

Detecció de la base del Prodelta del Llobregat amb registres de soroll sísmic

Comentaris de productes

Esdeveniments

[ hemeroteca ]

[info]

[cerca]

[info]